เส้นทาง เยือนถิ่นอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด เติมบุญเต็มอิ่ม

 

Go Experience 3

เส้นทาง เยือนถิ่นอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์

ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด เติมบุญเต็มอิ่ม

นครพนม (2 วัน 1 คืน)

ราคา 2,990 บาท ต่อท่าน (ขั้นต่ำ 4 ท่าน)

(ราคาปกติ 3,490 บาท)

ราคานี้รวม รถพร้อมน้ำมัน พลขับไกด์ 2 วัน, ที่พัก 1 คืน, อาหาร 4 มื้อ, กิจกรรมในชุมชน

ราคานี้ไม่รวม ค่าตั๋วบินไป-กลับ, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ดาวน์โหลดโปรแกรม

Visitors: 3,994