เส้นทาง สามที่สุด สุขที่สุด สองฝั่งโขง

 

Go Experience 1

เส้นทาง สามที่สุด สุขที่สุด สองฝั่งโขง

นครพนม – แขวงคำม่วน สปป.ลาว

(4 วัน 3 คืน)

ราคา 8,900 บาท ต่อท่าน (ขั้นต่ำ 4 ท่าน)

(ราคาปกติ 9,900 บาท)

ราคานี้รวม รถพร้อมน้ำมัน พลขับไกด์ 3 วัน, แพ็คเกจข้ามลาว 1 วัน,ที่พัก 3 คืน, อาหาร 7 มื้อ, กิจกรรมในชุมชน

ราคานี้ไม่รวม ค่าตั๋วบินไป-กลับ, ค่าสปานวดผ่อนคลาย ค่านวดแผนไทย, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 ดาวน์โหลดโปรแกรมเต็ม

Visitors: 3,993