เส้นทาง ตะลุยวิถีชนเผ่า ฟังเรื่องเล่าแห่งศรัทธา

 

 

Go Experience 2

เส้นทาง ตะลุย วิถีชนเผ่า ฟังเรื่องเล่าแห่งศรัทธา 

นครพนม (2 วัน 1 คืน)

ราคา 3,690 บาท ต่อท่าน (ขั้นต่ำ 4 ท่าน)

(ราคาปกติ 4,190 บาท) 

ราคานี้รวม รถพร้อมน้ำมันพลขับไกด์ 2 วัน ที่พัก 1 คืน อาหาร 4 มื้อ กิจกรรมในชุมชน 

ราคานี้ไม่รวม ค่าตั๋วบินไป-กลับ ใช้จ่ายส่วนตัว และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ดาวน์โหลดโปรแกรมเต็ม

Visitors: 3,994