เส้นทาง ปั่นแคมของ ปลูกต้นยางนา CSR เที่ยวบ้านนาถ่อน

 

Go Discover 5

เส้นทาง ปั่นแคมของ ปลูกยางนา CSR

เที่ยวบ้านนาถ่อน เพิ่มไบโอชาร์ รักษาดิน

ใส่เชื้อเห็ดเพื่อคนถิ่น ได้เก็บกินพืชอินทรีย์

นครพนม  (2 วัน 1 คืน)

ราคา 3,990 บาท ต่อท่าน (ขั้นต่ำ 4 ท่าน)

(ราคาปกติ 4,490 บาท)

ราคานี้รวม รถพร้อมน้ำมัน พลขับไกด์ 2 วัน, ที่พัก 1 คืน, อาหาร 3 มื้อ, กิจกรรมในชุมชน

ราคานี้ไม่รวม ค่าตั๋วบินไป-กลับ, ค่าสปานวดผ่อนคลาย ค่านวดแผนไทย, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ดาวน์โหลดโปรแกรมเต็ม

Visitors: 3,994