เส้นทาง เติมสุขสุดฟิน เช็คอินริมโขง Happy & Healthy ณ เมืองสุขที่สุด

 

Go Discover 4

เส้นทาง เติมสุขสุดฟิน เช็คอินริมโขง

Happy & Healthy ณ เมืองสุขที่สุด

นครพนม  (2 วัน 1 คืน)

ราคา 3,490 บาท ต่อท่าน (ขั้นต่ำ 4 ท่าน)

(ราคาปกติ 3,990 บาท)

ราคานี้รวม รถพร้อมน้ำมัน พลขับไกด์ 2 วัน, ที่พัก 1 คืน, อาหาร 3 มื้อ, กิจกรรมในชุมชน

ราคานี้ไม่รวม ค่าตั๋วบินไป-กลับ, กิจกรรม DIY Art, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ดาวน์โหลดโปรแกรมเต็ม

Visitors: 3,993