เส้นทางผจญภัย นครแห่งภูผา ท้าน้ำ ฟ้า และสายลม

 

Go Adventure 7

เส้นทางผจญภัย นครแห่งภูผา

ท้าน้ำ ฟ้า และสายลม

นครพนม – แขวงคำม่วน สปป. ลาว

(2 วัน 1 คืน)

ราคา 3,990 บาท/ท่าน (ขั้นต่ำ 4 ท่าน)

(ราคาปกติ 4,490 บาท)

ราคานี้รวม แพ็คเกจข้ามลาว 1 วัน, ที่พัก 1 คืน, ค่าสถานที่ท่องเที่ยว

ราคานี้ไม่รวม ค่าตั๋วบินไป-กลับ, ค่าอาหารในไทย 2 มื้อ, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, กิจกรรมเรือคายัค และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ดาวน์โหลดโปรแกรมเต็ม

Visitors: 3,994