เส้นทาง ขับรถเที่ยวนี้ไม่ธรรมดา...เลาะแนวขอบฟ้า นครริมโขง Self Drive Isan

 

Go Adventure 6

เส้นทาง ขับรถเที่ยวนี้ไม่ธรรมดา...

เลาะแนวขอบฟ้า นครริมโขง

Self-Drive Isan

จ.นครพนม (2 วัน 1 คืน)

ราคา 2,490 บาท ต่อ 2 ท่าน (ขั้นต่ำ 2 ท่าน)

(ราคาปกติ 2,990 บาท)

ราคานี้รวม รถยนต์ขับเอง 2 วัน (ไม่รวมน้ำมัน), ที่พัก 1 คืน, อาหาร 2 มื้อวันแรก, กิจกรรมในชุมชน

ราคานี้ไม่รวม ค่าตั๋วบินไป-กลับ, ค่ารถกระบะขึ้นหินสามวาฬ, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ดาวน์โหลดโปรแกรมเต็ม

Visitors: 3,994